logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural de Callosa d'en Sarrià, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Domicili social: Avenida Jaume I, 1. 03510 Callosa d'en Sarrià - Alicante. telèfon 96 588 60 64, adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, Tom 1.199, Foli 77, Full A-1985

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-34


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural de Callosa en Sàrria, Cooperativa de Crèdit Valenciana és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3105.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-03042595