logo grupo

Informació per al soci

Els nostres socis que expressen, garantixen i donen suport a la vinculació i a l'arrelament social de la nostra activitat financera, i contribuïxen a la tasca de desenvolupament de projectes econòmics i socials, beneficiosos per al conjunt de la societat.

Per a Caixacallosa, el soci no és un inversor en sentit estricte, sinó un promotor social que, amb la seua aportació, contribuïx al desenvolupament de la nostra activitat en un entorn ètic, socialment responsable i orientat cap a l'acció social.