Depòsits. La seguretat del capital garantit

La seguretat del capital garantit

Les millors combinacions de terminis de duració, de liquiditat, de tipus i modalitat d'interessos i, en qualsevol cas, amb la seguretat del capital garantit.

Depòsit Nòmina/Pensió

És un depòsit a termini fix, amb plena liquiditat i una rendibilitat preferent si té la pensió, la nòmina o el rebut d'autònom domiciliat. Possible cancel·lació anticipada.