logo grupo

Assegurança de pèrdua d'equipatge

OBJECTE D'ASSEGURANÇA:

Es garantixen els equipatges degudament facturats, que pertanyen als titulars de la targeta, sempre que l'import del bitllet o passatge del viatge que realitze l'haja pagat amb l'esmentada targeta.

Es considerarà equipatge extraviat quan no aparega en 48 hores.

ÀMBIT DE L'ASSEGURANÇA:

Des del moment en el que els equipatges es troben en poder de l'empresa encarregada del transport fins a la seva entrega al punt de destinació, en viatges duts a terme per qualsevol part del món.

RISCOS GARANTITS:

  • VIA MARÍTIMA: Es garanteixen únicament i exclusivament els següents riscos:
    • Pèrdua total, contribució a l'avaria comuna o grossa i despeses de salvament.
    • Pèrdua o manca d'entrega en paquets complets.
  • VIA TERRESTRE O AÈRIA: Es garantix únicament i exclusivament la pèrdua total dels equipatges a conseqüència de qualsevol accident del mitjà de transport, així com la pèrdua o falta d'entrega de paquets complets.

CAPITALS ASSEGURATS:

Capital màxim assegurat per paquet o equipatge complet: 600,00 euros.

TRÀMITS EN CAS DE SINISTRE:

S'haurà d'aportar a la Companyia Asseguradora la següent documentació següent:

  • Còpia segellada de la reclamació efectuada a l'empresa portadora.
  • Original de la resposta rebuda de l'esmentada empresa.
  • Fotocòpia de la factura de pagament del bitllet o passatge a través de la targeta.
  • Fotocòpia del talonari de facturació de l'equipatge.
Si necessita més informació, pot adreçar-se a qualsevol Oficina Caixa Turís o telefonar a Atenció al Client +34 950 21 01 91.