logo grupo

Assegurança d'accidents

Sent la tranquil·litat d'estar protegit en tot moment...

Amb la nostra Assegurança d'Accidents, protegeix-te davant dels imprevistos.
seguro de accidentes 2


Sabies que les assegurances d'accidents...

  • Ofereixen una protecció econòmica familiar?
  • Permeten reforçar el benestar propi i el de la teua família?
  • Ofereixen total flexibilitat?
  • Tenen una pòlissa molt assequible en relació a les cobertures que ofereixen?
  • Tenen un ampli ventall de cobertures complementàries?
  • L'any 2016 es van produir més de 600.000 accidents de trànsit amb danys corporals, la qual cosa significa que es van produir més de 70 accidents cada hora?(1)
  • L'any 2017 es van produir 1.200 defuncions i 4.837 hospitalitzacions per accidents de trànsit?(2)
Així i tot, hi ha molts mites...

Mites Respostes
"Tinc bona salut i no córrec riscos innecessaris" Ningú està lliure del perill de patir un accident ja que, a vegades, la víctima d'un accident ho és per la imprudència d'altres.
"No em puc permetre un altre gasto més" El cost és insignificant en relació amb els riscos que cobrix i les prestacions que suposa en cas de sinistre.
"No em va bé ara, m'ho pensaré" Els accidents no esperen que t'ho penses, ja que la nostra seguretat no depén totalment de nosaltres.
"La meua família no depén de mi econòmicament" "La meua família no depén de mi econòmicament"
"Després tot són problemes i no et cobrix quasi res" Els contractes són molt transparents, per a assegurar que el client entén el que contracta i en quines condicions.


A continuació pots consultar les garanties de la nostra Assegurança d'Accidents...MODULAR (contractant un dels tres mòduls)
Garanties cobertes per l'assegurança Cobertura General
Per a persones amb activitat laboral
Cobertura Específica
Per a menors de 23 anys sense activitat laboral
Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3 Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3
Defunció
Indemnització 50.000 € 100.000 € 150.000 €
Renda mensual (5 anys) 300 € 600 € 900 €
Invalidesa permanent
Indemnització 50.000 € 100.000 € 150.000 € 50.000 € 100.000 € 150.000 €
Renda mensual (5 anys) 600 € 1.200 € 1.800 € 900 € 1.800 € 2.700 €
Hospitalització
Indemnització diària 50 € 75 € 100 €
Convalescència
Indemnització diària 25 € 38 € 50 €
Assistència personal
Gastos de sepeli 3.000 € 3.000 € 3.000 €
FLEXIBLE
Garanties cobertes per l'assegurança Cobertura General
Per a persones amb activitat laboral
Cobertura Específica
Per a menors de 23 anys sense activitat laboral
GARANTIES BÀSIQUES
Defunció Capital contractat
Gastos de sepeli 3.000 €
GARANTIES OPCIONALS
Defunció
Per infart o accident cerebrovascular Capital contractat
Per agressió Capital contractat x 150%
Per accident de circulació Capital contractat x 200%
Els dos cònjuges en accident de circulació Capital contractat x 200%
Invalidesa permanent
Per accident Capital contractat Capital contractat
Per infart o accident cardiovascular Capital contractat Capital contractat
Gran invalidesa Capital contractat Capital contractat
Per agressió Capital contractat x 150% Capital contractat x 150%
Per accident de circulació Capital contractat x 200% Capital contractat x 200%
Els dos cònjuges en accident de circulació Capital contractat x 200% Capital contractat x 200%
Invalidesa temporal
Indemnització diària 30 € / 40 € / 50 € / 60 € 30 € / 40 € / 50 € / 60 €
Assistència sanitària
En centres concertats il·limitada il·limitada
En altres centres 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € 1.200 € / 3.000 € / 6.000 €
Hospitalització
Subsidi per hospitalització 30 € / 60 € / 90 € 30 € / 60 € / 90 €
Convalescència domiciliària 50% del subsidi contractat 50% del subsidi contractat
Cirurgia estètica
Conseqüència d'accident cobert 1.200 € / 3.000 € / 6.000 € 1.200 € / 3.000 € / 6.000 €
Assistència personal
ONLINE
Coberturas Límit d'indemnització per a cada cobertura Suma Assegurada
Garantia primera:
Mort per Accident
30.000, 60.000 ó 90.000€, segons opció escollida pel prenedor, recollida en Condicions particulars.
Garantia segona:
Invalidesa permanent total i parcial per accident
30.000, 60.000 ó 90.000€, segons opció escollida pel prenedor, recollida en Condicions particulars.
Garantia tercera:
Assistència personal
Inclosa
Telèfon de Sinistres Cajamar Assegurances Generals:

911 697 470

(1) Font: Informe Estamos Seguros 2016 elaborat per UNESPA.
(2) Font: Revista en línia de la Direcció General de Trànsit, publicada el 3 de gener de 2018.

Assegurança d'accidents contractada amb Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y reaseguros i mediat a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Assegurances Vinculades, S.L.U., CIF B-04428223, , inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) amb la clau d'inscripció OV0014, amb pòlissa de responsabilitat civil en vigor, d'acord amb l'article 152, punt 1, lletra G del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents. Consulte en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb què Operador de Banca-Assegurances Vinculades manté contracte d'agència.

Més informació (en castellá)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.

Club Seguros

Assegura els teus i el que és teu, i et bonifica per cada assegurança que tens.