logo grupo

Sobre Caixaturís

Caixa Turís és una entitat de crèdit cooperatiu de caràcter local constituïda el 1963. Al llarg dels anys, la seua activitat creditícia s'ha caracteritzat per donar resposta a les necessitats de finançament de les famílies, dels treballadors autònoms i de l'activitat comercial i econòmica de la localitat, així com per col·laborar en el desenvolupament del medi rural al seu terme municipal.

En aquesta web trobarà informació sobre la nostra activitat, productes i servicis financers, òrgans de govern i direcció, magnituds de negoci i resultats financers, xarxa d'oficines i caixers, així com notícies de les iniciatives socials que desenvolupem al nostre àmbit territorial d'actuació.

Caixa Turís està integrada dins del Grupo Cooperativo Cajamar, primer grup financer cooperatiu d'Espanya.

Dades de l'entitat

  • President:sr. Jaime Pastor Soucase
  • Vicepresidenta:sra. María Dolores Blasco Diana
  • Director General: Sr. Juan Manuel Muñoz Carrión
  • Domicili social:
    plaça de la Constitució, 2. CP 46389 Torís (València)
  • Telèfon:
    96 252 60 61