logo grupo

Nota legal

Caixa Rural de Turís, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Domicili Social: Plaza de la Constitució, 2. CP 46389 Turís (València), telèfon 96 252 60 61, adreça de correu electrònic: caixaturis@grupocooperativocajamar.es. Inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 5357, Llibre 2665 Secció General, Foli 1, Fulla V-44948. Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb el número CV- 25. Caixa Rural de Turís és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el Codi d'Entitat Bancària núm. 3123. Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances. CIF és F-46027504.

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres, pot fer-ho telefonant al número +34 950 21 01 91 o a través de l'adreça electrònica caixaturis@grupocooperativocajamar.es.

Caixa Turís, a través de les seues pàgines web, oferix continguts relacionats amb la seua activitat, productes i servicis, els quals són merament informatius.

L'operativa bancària, que pot fer-se a través de la web de Caixa Turís, es regirà pels contractes formalitzats a este efecte.

Caixa Turís no es responsabilitza dels productes, continguts i servicis d'altres webs que puguen enllaçar-se, directament o indirectament, a través del web de Caixa Turís.

Caixa Turís es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del seu web quan ho estime oportú, i no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que pogueren sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica.

Caixa Turís, excepte autorització per escrit, prohibix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que puga realitzar-se amb els continguts de les seues pàgines web.