logo grupo

Política de Protecció de Dades

Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. De Crédito V. (d'ara endavant, L'ENTITAT) tindrà accés i tractarà les dades personals dels interessats que (i) accedisquen a la nostra Web, (ii) sol·liciten informació o mantinguen alguna relació amb la nostra xarxa d'oficines sense arribar a ser clients, o (iii) contacten amb nosaltres per telèfon (d'ara endavant, els nostres Canals de Contacte), de conformitat amb el que es preveu en aquesta Política de Protecció de Dades (d'ara endavant, la Política).

La Política té com a finalitat donar a conéixer la manera com s'obtenen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal recaptades a través dels nostres Canals de Contacte, perquè els interessats determinen lliurement i voluntàriament si volen facilitar les seues dades personals per les vies indicades.

Les dades personals que L'ENTITAT puga recaptar a través d'aquests canals o per mitjà de les diferents comunicacions que mantinga amb l'interessat es tractaran amb confidencialitat absoluta. L'ENTITAT es compromet a guardar secret pel que fa a aquestes dades i garanteix el deure de desar-les adoptant totes les mesures necessàries que n’eviten l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la legislació aplicable.

A L'ENTITAT tenim implementats i mantenim els més alts nivells de seguretat exigits per la legislació per tal de protegir les teues dades personals enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. Pots consultar l'apartat Per a la teva seguretat, on trobaràs recomanacions bàsiques de seguretat.

En tot cas, i complint també amb les nostres obligacions de protecció de dades, si les teues dades personals es veuen compromeses a conseqüència d'algun incident, t’ho notificarem en els termes que preveu la normativa.

Per aquest motiu, et demanem que llegisques detingudament aquesta Política. Així podràs tenir més informació sobre com tractem les teues dades personals: (i) quan i de quina manera te les demanarem i tu ens les facilitaràs, (ii) amb quina finalitat i justificació legal les utilitzarem, així com (iii) els diferents drets que t'emparen i com pots exercitar-los.

En el cas de la nostra Web, t'informem que pot contenir enllaços a altres pàgines web. En tot cas, aquesta Política de Protecció de Dades serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes a la Web de L'ENTITAT, i no serà aplicable per a la informació recaptada per tercers en altres pàgines web. Et recomanem que llegisques les polítiques d'altres pàgines web amb què enllaces des de la nostra o que visites de qualsevol altra manera.


¿Qui és el Responsable del tractament de les teues dades?

L'entitat financera Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. De Crédito V. (d'ara endavant, L'ENTITAT), amb domicili a aquest efecte a Plaza Mayor, 10 12540 Vila-real (Castellón), serà la responsable del tractament que es farà de les teues dades personals.

Adreça de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: dpd@grupocooperativocajamar.com


¿Quines dades personals podem arribar a tractar?

Les dades personals que podrem arribar a tractar seran només les dades que ens facilites a través del canal telefònic, de les visites a l'oficina, dels formularis web o les dades obtingudes de la navegació a la pàgina web de L'ENTITAT.

En concret: nom i cognoms, adreça postal i/o adreça electrònica, número d’identificació fiscal, telèfon, i, si escau, ID de galeta del navegador, ID del dispositiu mòbil, temps que es passa a la pàgina web, freqüència amb què es visita la pàgina web. També, si visites les nostres oficines, la teua imatge.

És necessari que les teues dades es mantinguen actualitzades constantment i, per això, necessitem que et comprometes a facilitar-nos unes dades correctes, exactes i actualitzades, i que assumisques qualsevol responsabilitat que es poguera derivar en cas de proporcionar dades incompletes, errònies o inexactes.

Seguint el principi de privacitat per defecte, només sol·licitarem les dades que siguen necessàries per a la finalitat de la sol·licitud de les dades. Per això, les dades que et demanarem seran proporcionals i no excessives. Has de tenir en compte que la negativa per part teua de facilitar determinades dades personals podrà impedir que L'ENTITAT et preste els servicis, funcionalitats i/o informació que ens sol·licitis.

Si vols contractar qualsevol dels nostres productes o servicis, de manera particular per a cada cas, t'informarem de les condicions legals que se t’aplicaran en matèria de privacitat.

Així mateix, si ets client de L'ENTITAT, pots consultar en qualsevol moment tota la informació relativa als productes o servicis contractats accedint, a través de l’enllaç següent, a la teua Banca a Distància enlace.


¿Per a quina finalitat i legitimació utilitzem les teues dades?

A continuació, et detallem el tractament que fem de les teues dades i t'explicarem la base legal que ens permet dur a terme aquest tractament. Per exemple, hi ha tractaments que fem per a poder donar-te el servici o gestionar el producte que ens sol·licites, uns altres que hem de fer perquè ens l'exigeix una obligació legal, etc. A continuació, t'expliquem cadascun dels casos pels quals podrem obtenir i utilitzar les teues dades personals:

A) Formularis de recollida de dades, de contacte, més informació i suggeriments:

Si has emplenat les teues dades en els formularis de consultes o suggeriments de la web, o bé ens has telefonat o ens has visitat en alguna de les nostres oficines per a obtenir informació i/o dur a terme alguna gestió, L'ENTITAT tractarà les teues dades personals per a poder atendre i gestionar la teua sol·licitud i resoldre la teua petició d'informació.

El tractament d'aquestes dades personals es basa en el consentiment que ens prestes en efectuar activament la teua sol·licitud.

D'altra banda, en algun dels nostres Canals de Contacte s'inclou la possibilitat que pugues sol·licitar-nos que: (i) L'ENTITAT et puga remetre (bé per via postal, telefònica, adreça electrònica, SMS, MMS o xarxes socials) informació de L'ENTITAT sobre productes i servicis financers, immobiliaris, assegurances, energètics i/o de rènting, propis i de tercers que comercialitze l'ENTITAT, i (ii) la cessió de les teues dades personals a terceres entitats pertanyents a aquests mateixos sectors amb què L'ENTITAT col·labora perquè aquests tercers t'informen i pugues beneficiar-te de les seues promocions de productes i servicis, així com a totes les entitats de crèdit que integren a cada moment el Grup Cooperatiu Cajamar (la identificació del qual es pot consultar a cada moment a la web https://www.grupocooperativocajamar.es/es/comun/informacion-corporativa/sobre-grupo-cooperativo-cajamar/ o a les nostres oficines).

Les dades que es poden utilitzar per al tractament de dades per a finalitats comercials són dades d’identificació (nom, cognom, adreça, adreça electrònica), dades socioeconòmiques (la informació sobre els productes, l'estat de pagaments, així com la posició de risc, comercial i financera dels clients) i dades de navegació a Internet i xarxes socials.

Podràs retirar el teu consentiment en qualsevol moment o bé mostrar la teua negativa a rebre informació per qualsevol dels mitjans indicats (adreça postal, telèfon, adreça electrònica, SMS, MMS o xarxes socials), sense que siga necessària cap justificació i de manera gratuïta, enviant-nos un correu a protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com.

B) Sol·licitud d'un producte amb el risc de crèdit

Si ens sol·licites la simulació d'un préstec, crèdit o finançament de qualsevol altre tipus, o dus o pretens dur a terme qualsevol altra operació que puga implicar risc de crèdit, L'ENTITAT tindrà dret a consultar fitxers comuns de compliment o incompliment d'obligacions dineràries, com ara el fitxer d'ASNEF o EXPERIAN.

Per a fer-ho, recopilarem informació relativa a la teua posició de risc i situació financera (dades sobre la teua solvència i risc creditici), i avaluarem la teua capacitat creditícia a l'efecte d'estudiar la preconcessió, aprovació o denegació de la teua sol·licitud, i això, si escau, mitjançant la utilització de models valoratius de puntuació "scoring", fins i tot per tractaments automatitzats. Podràs al·legar el que estimis pertinent per tal de defensar els teus interessos. Aquest tractament es farà també en connexió amb la base de legitimació prevista en la normativa sectorial que imposa el deure de recaptar informació necessària per a la valoració del risc, Llei 10/2014, d'Ordenació, Supervisió i Solvència d'Entitats de Crèdit, amb la finalitat d'avaluar la teua solvència i risc.

Durem a terme aquest tractament sobre la base de la sol·licitud que faces, que podrà desembocar en una futura relació contractual amb L'ENTITAT. Si vols conéixer informació detallada sobre l'elaboració dels models valoratius per a mesurar el risc creditici, podràs consultar la Informació sobre Protecció de Dades Personals per a clients.

C) Servici de Xat de contacte:

Els usuaris registrats podran consultar els seus dubtes a través del nostre servici de xat en línia, disponible a Banca electrònica o Seu electrònica Banca electrónica o Sede electrónica.

En aquest cas, L'ENTITAT tractarà les dades personals que ens hages facilitat a través del xat per a poder atendre i gestionar la teua sol·licitud i resoldre la teua petició d'informació.

El tractament d'aquestes dades personals es basa en el consentiment que ens prestes en enviar activament la teua sol·licitud als nostres agents a través del servici de xat en línia.

Podràs retirar el teu consentiment en qualsevol moment i sense que siga necessària cap justificació, per a la qual cosa has d’expressar la teua voluntat a l’adreça electrònica: protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com.

D) Contractació dels productes oferts a la Pàgina Web:

(i) Per a poder prestar-te els diferents servicis que oferim a través de la nostra Web i els servicis que ens pugues sol·licitar. Per exemple, per a poder oferir-te el nostre servici d'ajuda mitjançant contact center o per a la petició de qualsevol informació sobre els nostres productes o servicis. Si ens truques, per a atendre les teues trucades, podem fins i tot a gravar-les per motius de controls interns de qualitat, prevenir possibles situacions de frau i fer estudis estadístics interns.

Davant d’aquestes situacions, entenem que disposem d'un interés legítim a utilitzar la informació que ens facilites per a poder atendre't cada vegada que sol·licitis la nostra ajuda o els nostres servicis.

(ii) Per a poder dur a terme la contractació i posterior gestió dels productes i servicis que t'oferim i que pugues tenir interés a contractar, necessitarem fer un tractament de les teues dades.

En aquest cas, serà necessari tractar les teues dades considerant que és informació imprescindible per a poder formalitzar i complir la relació contractual, i també per a prestar-te els servicis que ens sol·licitis.

(iii) Per a poder complir amb determinades obligacions legals derivades de la gestió i manteniment de la relació contractual dels productes i servicis que ens sol·licitis.

En aquest cas, tractarem les teues dades exclusivament amb la finalitat de complir les obligacions legals i, si fora d'aplicació, seguint les directrius o requeriments que ens exigisca la llei.

(iv) Podràs ampliar informació sobre el tractament de dades personals dels clients de L'ENTITAT a la Informació sobre Protecció de Dades Personals per a clients. (https://www.grupocooperativocajamar.es/es/comun/tablon-de-anuncios-y-tarifas/informacion-basica-proteccion-datos-personales-clientes/).

(v) Per a posar-nos en contacte amb tu en cas que no finalitzes el procés de contractació iniciat a través de la nostra Web. En aquest cas, conservarem les teues dades durant un termini de dos mesos i només les tractarem amb la finalitat de contactar amb tu per reactivar el procés i acompanyar-te en la finalització d'aquest.

Si no estàs d'acord que contactem amb tu per a aquestes finalitats, podràs oposar-te escrivint a l’adreça electrònica:

protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com.

E) Servici de Banca Telefònica i Banca Electrònica per als Clients amb accés a la seua àrea privada:

Servicis que permeten als clients de L'ENTITAT fer les seues operacions bancàries a través d'Internet o a través d'una telefonada.

En aquest cas, serà necessari tractar les teues dades considerant que és informació imprescindible per a poder formalitzar i complir la relació contractual, i també per a prestar-te els servicis que ens sol·licites a través d'aquests mitjans.

F) Seu Electrònica:

Servici que permet als clients de L'ENTITAT i que no tenen Banca Electrónica accedir a un centre de documentació i poder gestionar diferents sol·licituds de documents per part de l'Entitat.

En aquest cas, serà necessari tractar les teues dades considerant que és informació imprescindible per a poder formalitzar i complir la relació contractual, i també per a prestar-te els servicis que ens sol·licites.

G) Accés a Associa 2.0 Club del Soci:

Servici de descomptes i avantatges exclusius per als socis de Grup Cooperatiu Cajamar.

En aquest cas, serà necessari tractar les teues dades considerant que és informació imprescindible per a poder formalitzar i complir la relació contractual, i també per a prestar-te els servicis que ens sol·licites.

H) Accés a les xarxes socials de L'ENTITAT:

A través de la nostra Web pots accedir a les xarxes socials de L'ENTITAT, que són les següents:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Blog

Si et poses en contacte amb nosaltres a través d'alguna d'aquestes xarxes socials, serà necessari tractar les teues dades per a poder atendre i gestionar la teua sol·licitud i resoldre la teua petició d'informació.

El tractament d'aquestes dades personals es basa en el consentiment que ens prestes en enviar activament la teua sol·licitud a través de qualsevol de les nostres xarxes socials.

Podràs retirar el teu consentiment en qualsevol moment i sense que siga necessària cap justificació; has d’expressar la teua voluntat a l’adreça electrònica: protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com.

I) Accés al Portal d’Ocupació de Cajamar:

A través de la nostra Web pots accedir al nostre Portal d'Ocupació en què L'ENTITAT publica ofertes de treball disponibles.

Si sol·licites alguna de les vacants, es tractaran les teues dades personals amb la finalitat d'atendre la teua sol·licitud.

El tractament d'aquestes dades personals es basa en el consentiment que ens prestes en enviar activament la teua sol·licitud de participació en el procés de selecció de L'ENTITAT.

Podràs retirar el teu consentiment en qualsevol moment i sense que siga necessària cap justificació; has d’expressar la teua voluntat a l’adreça electrònica: protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com.

J) Galetes:

L'ENTITAT instal·la galetes necessàries que permeten la teua navegació per la Web. Així mateix, i només si ho has consentit, L'ENTITAT pot instal·lar galetes en els dispositius de navegació dels usuaris amb l'objectiu d'obtenir informació analítica i estadística, així com galetes de tercers per a finalitats publicitàries. La instal·lació d'aquestes galetes és voluntària i la fan els usuaris, i aquests poden en tot moment configurar les seues opcions de configuració o retirar el consentiment prestat.

En tot cas, la informació relativa a l'ús de galetes i a les dades que recaptem a partir de la teua navegació a la nostra web (quina informació recaptem, quin ús li’n donarem, i què pots fer sobre aquest tema) està a la teua disposició a la nostra Política de galetes (en castellá).

En general, les teues dades personals es tractaran amb la finalitat de poder gestionar els productes i servicis que ens hages sol·licitat, per a garantir el correcte funcionament de la nostra Web i per a poder oferir-te una atenció personalitzada que s'ajusti a les teues expectatives.

Per a la resta de situacions en què no siga necessari el tractament de les teues dades personals per al compliment de la relació contractual, el compliment d'obligacions legals o sobre la base d'un interés legítim de L'ENTITAT, et demanarem, amb caràcter previ, el teu consentiment exprés.

Sense perjudici del que s’ha descrit anteriorment, en cada cas concret en què fem un tractament de les teues dades, t'informarem adequadament de (i) quan i per quina raó necessitem el teu consentiment per a obtenir i tractar les teues dades, de (ii) quan i per quin motiu et demanem informació que estiguem legalment obligats a demanar-te, (iii) quan aquesta informació que et demanem és imprescindible per a dur a terme la relació contractual que sol·licites signar amb nosaltres. A més, si considerem que existeix un interés legítim, (iv) quan i per quina raó volem obtenir i tractar les teues dades, perquè pensem que l'interés que tenim a fer-ho no danya la teua privacitat ni perjudica les teues expectatives d'intimitat.

K) Videovigilància a la nostra xarxa d'oficines:

Si visites les oficines de L'ENTITAT, els nostres sistemes de videovigilància captaran la teua imatge. En tot cas, només tractarem aquesta dada amb l'única finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. La base jurídica legitimadora d'aquest tractament és el compliment d'una missió en interés públic. D'acord amb la normativa d'aplicació, aquestes imatges es podran comunicar a Jutjats i Tribunals, i a les Forces i Cossos de Seguretat, i se suprimiran transcorreguts 15 dies des de la gravació, excepte disposició en contra de Jutjats i Tribunals o de les Forces i Cossos de Seguretat.


¿Qui més podrà accedir a les teues dades personals?

La informació que ens facilites a través dels nostres Canals de Contacte serà tractada exclusivament per l'ENTITAT com a responsable del tractament i, per tant, com a entitat legalment responsable de la seua obtenció, utilització, conservació i posterior cancel·lació o destrucció, sempre que siga legalment necessari o tu ens ho sol·licitis.

Només farem cessions o comunicacions a tercers si són legalment obligatòries (per exemple, administracions públiques, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o els Jutjats i Tribunals), o que ens hages consentit de manera expressa. En cas contrari, no cedirem a cap tercer la informació que ens facilites a través dels nostres Canals de Contacte.

A L'ENTITAT col·laboren tercers proveïdors de servicis que ocasionalment poden tenir accés a les teues dades personals. Ens referim, per exemple, a empreses proveïdores de servicis tecnològics o informàtics, empreses de seguretat o d'atenció al client que ens presten servicis com a encarregats de tractament.

Per a poder garantir els drets i llibertats i la protecció adequada de les teues dades, t'informem que subscriurem amb aquests proveïdors el corresponent contracte mitjançant el qual els imposarem, entre altres coses, l'obligació d'aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, tractar les dades a què accedisquen únicament per a complir el nostre encàrrec i instruccions i suprimir-les o retornar-les una vegada finalitzin els seus servicis.


¿Durant quant de temps podríem arribar a conservar les teues dades?

Conservarem la informació que ens facilites durant el temps estrictament necessari per a atendre i gestionar les sol·licituds que faces. Una vegada que hàgem donat resposta a la teua sol·licitud, únicament conservarem les teues dades (degudament bloquejades, si així correspon) a disposició dels Jutjats i Tribunals, per si hi hagués alguna reclamació. En els casos en què faces una simulació (p. ex., d'un préstec o una hipoteca), conservarem la informació que hàgem rebut durant 2 mesos amb la finalitat de facilitar i agilitar el procés de contractació si finalment decideixes contractar el servici. Una vegada vença aquest termini, l’esborrarem.

Si finalment arribes a contractar algun dels nostres productes o servicis financers, en cada cas concret, t'informarem del temps que conservarem i utilitzarem les teues dades personals, d’acord amb la legislació aplicable.

En el cas de les galetes, es podran tractar les dades mentre mantingues el teu consentiment per a instal·lar-les i mentre dure la instal·lació d'aquestes; el termini màxim no pot superar els 2 anys.


¿Quins drets et proporciona la normativa en protecció de dades?

La legislació vigent et reconeix una sèrie de drets que et descrivim a continuació i que podràs exercir sempre que vulgues a través dels canals establerts per a aquest efecte.

Els drets que ens podràs sol·licitar són els següents:

Confirmar si estem tractant dades personals teues o no i, en aquest cas

(i) accedir-hi,

(ii) sol·licitar-ne la rectificació si creus que són inexactes o, si escau,

(iii) demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, consideres que ja no són necessàries, tenint en compte la finalitat per a la qual ens les vas proporcionar,

(iv) demanar la portabilitat de les dades que ens hages facilitat, perquè si t'interessa te les enviem directament a tu o a un tercer que ens indiques, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica,

(v) en determinades circumstàncies, podràs sol·licitar també limitar l'ús que fem de les teues dades, o fins i tot oposar-te que les continuem utilitzant. En aquest cas, deixarem de fer-les, servir excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  • Si alguna vegada utilitzem la teua informació personal per a elaborar perfils de comportament (per exemple, per a conéixer millor els teus interessos i necessitats a través de la navegació al nostre Lloc web), i ho fem de manera íntegrament automatitzada, tindràs el dret que te n’informen, a demanar la intervenció personal de qualsevol dels nostres agents, a impugnar qualsevol decisió basada en aquests perfils o a, simplement, expressar el teu punt de vista.
  • Revocar els consentiments expressos que ens hages pogut donar per a tractar les teues dades personals.
  • Presentar qualsevol reclamació davant nosaltres i/o davant l'Agència Española de Protecció de Dades (com a Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan hages exercit algun dret i no l’hàgem atés en els termes legalment establerts (www.aepd.es).

Els canals que hem establert perquè pugues sol·licitar-nos l'exercici dels teus drets són els següents:

Adreça electrònica: protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com

Correu postal: Grup Cooperatiu Cajamar - Protecció de Dades - Apartat de Correus 250-04080


L'Agència Espanyola de Protecció de Dades posa a la seua disposició l'eina FACILITA,dissenyada per al tractament de dades bàsiques.


Facilita Rgpd

Accede