logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural Catòlica Agrària, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Domicili Social: pl. Major, 10 - 12540 Vila-real (Castelló). Telèfon: 964 500 200, adreça de correu electrònic: servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, tom 507, llibre 71, secció General, foli 108, Full Cs-2048

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb el número CV-207


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Catòlica Agrària, Cooperativa de Crèdit Valenciana és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el Codi d'Entitat Bancària núm. 3110.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-12013223