logo grupo

E-factura

Estalvie temps i diners, des d'ara mateix!

Comence a enviar i rebre factures electròniques a través de la plataforma e-factura de Caja Rural de Villar. Gestione les seues factures sense papers, amb un cost inferior i amb més agilitat i seguretat.

Amb la plataforma de facturació electrònica de Caja Rural de Villar, la integració de la factura electrònica en els processos i sistemes de gestió actuals de la seua empresa és simple, tot el procés de facturació continua exactament igual fins a l’últim pas. La impressió i l’enviament tradicionals de les factures se substitueixen per la transformació, la firma i l’enviament per mitjans telemàtics a través de la plataforma e-factura. I recorde que les factures electròniques o e-factures tenen plena validesa a Espanya.

e factura

La plataforma d’e-factura està integrada en la nostra banca electrònica, no ha d’instal·lar cap aplicació nova. Des de la banca electrònica es pot facturar electrònicament:

  • No cal tindre un certificat electrònic.
  • Sense adaptar-se al sistema de cada proveïdor o client.
  • Amb la possibilitat de "guardar" paper.
  • De manera integrada amb el seu programari ERP.

Conega a fons els avantatges de la factura electrònica i les funcionalitats de la nostra plataforma en www.mifacturaelectronica.es (en castellá).

Sol·licite en la seua oficina l’alta en el servici de facturació electrònica.