logo grupo

Informació per al soci

Els nostres socis que expressen, garantixen i donen suport a la vinculació i a l'arrelament social de la nostra activitat financera, i contribuïxen a la tasca de desenvolupament de projectes econòmics i socials, beneficiosos per al conjunt de la societat.

Per a Caja Rural de Villar, el soci no és un inversor en sentit estricte, sinó un promotor social que, amb la seua aportació, contribuïx al desenvolupament de la nostra activitat en un entorn ètic, socialment responsable i orientat cap a l'acció social.