logo grupo

Confírming

Aconsegueix la confiança dels teus proveïdors

linea

Gestiona de manera àgil i senzilla els pagaments als teus proveïdors.


simplicidad

Simplifica el sistema de pagament de proveïdors

reduce

Reduïx els teus treballs administratius

mayor exito

Més èxit en les teues relacions comercials


Un dels punts més forts en la relació amb els teus proveïdors és la confiança en els pagaments. Per això, si pots assegurar-los que no tindran problemes per a cobrar les seues factures, et valoraran molt més i fins i tot podran oferir-te millors condicions.

Això és el que t'oferim amb el confírming. Una ferramenta que t'allibera de totes les tasques administratives dels pagaments que has de fer als teus proveïdors, oferint-los la possibilitat d'anticipar-los.Avantatges del confírming

linea

Per a la teua empresa:

  1. Fidelitza la relació amb els teus proveïdors oferint-los una font de liquiditat en condicions avantatjoses.
  2. Estalvia costos administratius i financers per manipulació de documents.
  3. Pots pagar a proveïdors fora i dins d'Espanya.
  4. Evita les incidències ocasionades per la domiciliació de rebuts.
  5. Reforça la teua imatge davant dels proveïdors.

Per a proveïdors:

  1. Possibilitat d'anticipar el 100% de les factures pendents de cobrar de manera fàcil i sense haver d'aportar cap tipus de documentació ni estar sotmés a cap estudi previ.
  2. Accés fàcil al crèdit, finançament instantani, independentment de la seua situació financera.
  3. Flexibilitat del crèdit, fa ús de l'avançament només si el necessita.
  4. Anticipant el cobrament, elimina el risc d'impagament per insolvència o falta de liquiditat de l'empresa obligada al pagament, perquè l'entitat financera no assumix cap responsabilitat del pagament notificat i no anticipat (Confírming sense Recurs).
  5. No consumix capacitat d'endeutament pròpia.

Com funciona?

linea

El confírming és la solució idònia per a tu i els teus proveïdors, i amb un funcionament molt senzill:


grafica funcionamiento confirming


Confírming amb possibilitat d'avançament

linea

En Cajamar t'oferim la modalitat de confírming amb possibilitat d'avançament. A més de gestionar el pagament s'oferix als proveïdors l'opció d'anticipar l'import de les factures confirmades a canvi de l'abonament d'un determinat interés i comissions.

La modalitat "amb avançament" pot ser de dos tipus, en funció de qui assumisca els gastos que en deriven:


Gastos Proveïdor

Els costos de finançament per l'avançament de les factures són a càrrec del proveïdor, que percep per l'avançament el nominal menys els interessos i comissions.

Gastos Deutor

Els costos de finançament per l'avançament de les factures són a càrrec de l'empresa (cedent), i és necessari tindre disponible en el compte associat a l'operació per a deure els gastos de finançament i poder emetre la transferència corresponent.


Quan l'Entitat anticipa el pagament al teu proveïdor, el cobrament està totalment assegurat. Millorant d'aquesta manera la confiança dels teus proveïdors