logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural Sant Josep de Nules, S. Coop. de Crèdit V. Domicili social: C/ Mayor, 66, 12520 - Nules (Castellón). telèfon 96 465 60 65; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, T.504, L.71, F.69, Full CS-1957, Inscrp.:1r.

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-61.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Sant Josep de Nules, S. Coop. de Crèdit V. és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3135.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F- 12013140