Compte remunerat 360º | Dona-li la volta als teus estalvis

Indicador del risc del Compte Corrent:

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Caixa Rural Nules està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Depòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per este Fons és de 100.000 euros per depositant

Que el teu compte et pague... ho canvia tot!


Aconsegueix una remuneraciómolt especial per als teus estalvis i sense comissions. .

Sense comissions d'administració i de manteniment del compte. Sempre que accedisques a la remuneració.


Saldo diari TIN TAE
De 1.000,00€ a 6.000,00€ 0,25% 0,25%1
De 6.000,01€ a 12.000,00€ 1,75% 1,76%2

Per a saldos inferiors a 1.000 €, no hi ha cap remuneració. Per a saldos fins a 6.000 €, es remunera tot el saldo en compte al 0,25% TIN (TAE 0,25%). Per a saldos fins a 12.000 €, es remunera tot el saldo en compte a l’1,75% TIN (TAE 1,76%). El saldo màxim a remunerar és 12.000 €, el saldo per damunt de 12.000 € no es remunera.

Com pots remunerar el saldo del teu Compte 360º?


1.

Tots els titulars del compte han de disposar de banca a distància.

2.

PAlmenys un dels titulars del compte ha de ser soci de l'entitat, amb un import mínim en l'aportació de 61 €.

3.

I complir simultàniament aquestes tres condicions:

Tenir domiciliats nòmina, prestació per desocupació o ingressos recurrents &ge ;900 €/mes o pensió ≥600 €/mes.

Compres en comerços amb targeta de crèdit ≥3.000 €/any.

Que els titulars del compte sumen saldos superiors a 50.000 € en aquests productes (saldo en dipòsits, saldo mitjà en comptes vista i saldo mitjà en comptes de mercats financers) o siguen membres del Club de les Assegurances per import ≥250 €.


Si no es compleixen conjuntament els requisits i les vinculacions indicades, consultar punt 3 del missatge secundari.

Contracta’l ara a la teua oficina més pròxima o telefona al 950 220 220Tens cap dubte?

T'ajudarem a resoldre’l.


Més informació (en castellá)

Dona la volta als teus estalvis!


Comptes amb finalitat consum (comptes amb moviments propis d'una activitat econòmica particular).

1 TAE 0,25% per a un TIN 0,25%: Liquidació trimestral d'interessos. La remuneració bruta de 31/12/2022 a 31/03/2023 és de 3,70 € per a un supòsit de saldo diari de 6.000 euros constants durant el període de liquidació.

2 TAE 1,76% per a un TIN 1,75%: Liquidació trimestral d'interessos. La remuneració bruta de 31/12/2022 a 31/03/2023 és de 51,78 € per a un supòsit de saldo diari de 12.000 euros constants durant el període de liquidació.

(3) Tens disponible tota la informació completa de requisits i vinculacions del Compte Remunerat 360º en la informació precontractual.

Si no es compleixen les vinculacions necessàries per accedir a la remuneració, la comissió de manteniment del compte serà de 30 € trimestrals.

TAE -1,98% - TIN 0% calculada per a un termini de 12 mesos amb un supòsit de saldo diari de 6.000 € constants durant el període de liquidació.

TAE -1,00% - TIN 0% calculada per a un termini de 12 mesos amb un supòsit de saldo diari de 12.000 € constants durant el període de liquidació.