logo grupo

Sobre Caixa Rural d\Alginet


Caixa Rural d'Alginet és una entitat de crèdit cooperatiu de caràcter local constituïda en 1981.

En este web trobarà informació sobre la nostra activitat, productes i servicis financers, òrgans de govern i direcció, magnituds de negoci i resultats financers, xarxa d'oficines i caixers, així com notícies de les iniciatives socials que desenvolupem en el nostre àmbit territorial d'actuació.

Caixa Rural d'Alginet està integrada en el Grupo Cooperativo Cajamar, primer grup financer cooperatiu d'Espanya.

Dades de l'entitat

  • President: Sr. José Francisco Martín Ramírez
  • Vicepresident: Sr. Francisco Javier Esplugues Flordelís
  • Director General: Sr. Joan Camacho Zurano
  • Domicili Social:
    Carrer Valencia nº 13, 46230 Alginet (València)
  • Telèfon:
    961751311