logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural d'Alginet, S. Coop. de Crèdit V. Domicili social: C/ Valencia, 13, 46230 - Alginet (Valencia). telèfon 96 175 13 11; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 3249, Llbre 563 S.G., Foli 35, Full V- 822, Inscripció 39é.

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-163.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural d'Alginet, S. Coop. de Crèdit V. és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3179.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-46163598