logo grupo

Pòlissa Multiproducte

Coneix la Pòlissa Multiproducte

linea

Tot el teu finançament de circulant en un únic contracte.
El teu dia a dia més àgil i senzill.


contrato unico

Tot en un únic contracte

ahorro tiempo

Reduïx temps i reduïx costos

flexibilidad consumo

Flexibilitat en el consum del teu finançament


La Pòlissa Multiproducte és una línia de crèdit global a través de la qual podràs cobrir totes les teues necessitats de finançament a curt termini, tant presents com futures.

Amb una única firma pots tindre totes les teues necessitats de finançament de circulant cobertes, ja sigues un comerç, una empresa o un autònom, amb l'estalvi de costos que açò suposa evitant desplaçaments per a la intervenció notarial.Avantatges de la Pòlissa Multiproducte per al teu negoci

linea

 • En una única pòlissa integrem totes les modalitats de finançament, que es gestionen amb el límit global assignat.
 • Agilitat, amb la possibilitat d'incorporar finançament de manera ràpida, sense necessitat de noves intervencions.
 • Una única firma notarial, que et permet reduir tant el temps invertit com els costos.
 • Eficiència, ja que els productes no utilitzats no suposen un gasto addicional i són opcions que tens a la teua disposició per si els necessites en un futur.
 • Flexibilitat en el consum dels teus límits distribuïts entre els diferents productes contractats segons les teues necessitats.

Agrupa els productes i sigues més eficient!

linea

La solució que encaixa totes les necessitats financeres de la teua empresa. Quins productes es poden incloure en la Pòlissa Multiproducte?


productos incluidos en una poliza multiproducto


¿Cómo funciona?

linea

Exemple de simulació de Pòlissa Multiproducte


En la Pòlissa Multiproducte s'establix un límit global, que no es pot sobrepassar en cap cas (en l'exemple 800.000 €).

A més d'establir el límit global, també s'establix un límit màxim per a cada família de productes:

 1. Finançament Vendes (en l'exemple amb un màxim de 800.000 €)
 2. Finançament Compres (en l'exemple amb un màxim de 500.000 €)
 3. Finançament Avals (en l'exemple amb un màxim de 200.000 €)

Cada família de productes té inclosos alhora els diferents productes amb què pots operar, i cada un, al seu torn, establix també un límit màxim.

Límit Global Multiproducte. Ex. 800.000 €
Límit finançament vendes.
Ej. 800.000 €
Límit exportacions.
Ej. 800.000 €
Deutes directes SEPA finançats.
Ej. 800.000 €
Límit descompte comercial.
Ej. 400.000 €
Límit bestreta de factures.
Ej. 600.000 €
Límit finançament compres.
Ej. 500.000 €
Límit importacions.
Ej. 500.000 €
Deutes pagaments nacionals.
Ej. 400.000 €
Límit finançament avals.
Ej. 400.000 €
Límit finançament avals.
Ej. 200.000 €

Per exemple, un client en funció de les necessitats del seu negoci, podria fer la composició següent:

 1. Finançament Vendes
  Descompte Comercial (400.000 €) + Bestreta de factures (200.000 €)
 2. Finançament Compres
  Confírming (100.000 €) + Importacions (50.000 €)
 3. Finançament Avals (50.000 €)


Coneix els seus avantatges

linea

Reduïx temps i estalvia costos

Gràcies a la Pòlissa Multiproducte estalvie costos d'intervenció i de temps en paperassa, perquè no he de formalitzar i intervindre un contracte per a cada operació, ja que amb una sola pòlissa n'hi ha prou.

reduce tiempos

Eficiència en el teu dia a dia

Amb la Pòlissa Multiproducte evite disponibles ociosos, ja que puc disposar del límit global per a qualsevol dels productes de circulant que necessite.

eficiencia

Facilitat i rapidesa

En qualsevol moment puc canviar la composició del límit concedit de la meua Pòlissa Multiproducte, simplement utilitze la quantitat no disposada en un producte o un altre. Sense firmes ni gastos notarials extra.

facilidad