logo grupo

Altres productes

Si eres importador o exportador, mantindre obert un compte en la divisa en què compres o vens pot facilitar-te la gestió del risc de tipus de canvi.

Podràs fer totes les operacions de comerç exterior amb càrrec o abonament a este compte i comprar o vendre la divisa en el moment que ho cregues oportú.

Si eres un particular, també podràs contractar un compte en divisa per a atendre les teues necessitats.

El depòsit en divises és un contracte de depòsit a termini fix, nominat en dòlars USA, lliures esterlines, francs suïssos, iens japonesos, corona danesa, corona sueca, corona noruega, dòlar australià o dòlar canadenc, amb garantia del 100% del capital aportat, amb plena liquiditat i amb rendibilitat fixa.

Servici que presta la nostra entitat a sol·licitud d'un client, consistent a enviar informació diària del/s seu/s compte/s en la nostra entitat, utilitzant el canal internacional SWIFT.

El destinatari de la informació pot ser bé una entitat financera indicada pel client que actua com a entitat centralitzadora de la tresoreria de l'esmentat client a nivell internacional, o bé el mateix client a nivell d'hòlding o grup empresarial global.

Consta de l'enviament automàtic per part de Cajamar Caja Rural, a les 07:15 hores de cada dia, d'un missatge SWIFT en el qual s'informa el destinatari dels moviments diaris entre les 07:15 hores del dia anterior i el moment de l'emissió del missatge dels comptes del nostre client, tant en euros com en la resta de divises, incloses en el servici.

//

Si necessites obrir un compte en un país estranger, i no saps per on començar, nosaltres t'ajudem facilitant-te la informació següent:

//
    //
  • Nom i adreça del banc més pròxim a l'adreça sol·licitada pel client.
  • //
  • Persona de contacte (esta dada no sempre és possible).
  • //
  • Documentació que has d'aportar per a l'obertura del compte.
  • //
//

Els països en què oferim este servici són els següents: Alemanya, Bèlgica, EUA, França, Holanda, el Marroc, Portugal i el Regne Unit.

//

Acudix a la teua oficina o sol·licita la informació a través de la teua Banca Electrònica.

//

Si disposes d'un o més comptes en divises, podràs efectuar traspassos entre ells o entre estos comptes i el teu compte en euros.

Podràs fer-ho des de l'oficina amb la possibilitat de pactar un canvi per a imports superiors a 30.000,00 € o des de la teua Banca Electrònica.