logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de la Vall D'Uixó, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Domicili Social: Plaza del Centro, 4 - 12600 La Vall d'Uixó (Castellón). ttelèfon 964663012, adreça de correu electrònic caixasantvicent@grupocooperativocajamar.es


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, Tom 506, Llibre 73, Secció General, Foli 110, Full Cs-2015

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb el número CV-62


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de la Vall D'Uixó, Cooperativa de Crèdit Valenciana és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3102.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-12014221