logo grupo

Nota legal

DADES GENERALS

Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó, Coop. de Crèdit V.. Domicili Social: Plaza del Centro, 4 12600 La Vall d'Uixó (Castellón). telèfon 964663012, adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com

INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, Tom 506, Llibre 73, Secció General, Foli 110, Full Cs-2015

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb el número CV-62

AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó, Coop. de Crèdit V. és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3102.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-12014221

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres, pot fer-ho telefonant al número +34 950 21 01 91 o a través de l'adreça electrònica caixasantvicent@grupocooperativocajamar.es.

Caixa Sant Vicent, a través de les seues pàgines web, oferix continguts relacionats amb la seua activitat, productes i servicis, els quals són merament informatius.

L'operativa bancària, que pot fer-se a través de la web de Caixa Sant Vicent, es regirà pels contractes formalitzats a este efecte.

Caixa Sant Vicent no es responsabilitza dels productes, continguts i servicis d'altres webs que puguen enllaçar-se, directament o indirectament, a través del web de Caixa Sant Vicent.

Caixa Sant Vicent es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del seu web quan ho estime oportú, i no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que pogueren sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica.

Caixa Sant Vicent, excepte autorització per escrit, prohibix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que puga realitzar-se amb els continguts de les seues pàgines web.