logo grupo

Altres servicis i productes d'inversió. Instruments financers de Renda Fixa i Variable

Instruments financers de Renda Fixa i Variable

A través de Caixa Sant Vicent, pot accedir a tot una àmplia varietat d'instruments financers de renda fixa i variable.

  • Cessions temporals sobre el deute públic.
  • SICAV.
  • Renda fixa pública i privada.
  • Renda variable nacional i internacional.
  • Opcions i futurs.
  • Warrants.
  • Derivats.
  • Contractes financers atípics.