logo grupo

Cash pooling

Este sistema permet la gestió de la tresoreria de grups d'empreses, per mitjà d'un compte centralitzador.

Avantatges

Millora l'ús i la gestió de la liquiditat a nivell global.

Produïx un estalvi en el temps, ja que els traspassos es fan automàticament.

Estalvi en els costos de gestionar el finançament de manera global i centralitzada.

El Servici de Cash Pooling disposa de tres modalitats distintes:

  • Cash Pooling bàsic:
    En acabar el dia, automàticament s'agruparan els apunts de cada compte perifèric i es farà un traspàs al compte principal centralitzador.
  • Cash Pooling amb retorn:
    Inclou el mateix funcionament del Cash Pooling bàsic, amb l'afegit que l'endemà (D+1) es retorna el saldo als comptes perifèrics.
  • Cash Pooling amb retorn i cobertura de descobert:
    Inclou el mateix funcionament del Cash Pooling amb retorn i, a més, permet cobrir les posicions deutores que poguera mantindre algun compte perifèric.