logo grupo

Assegurança Pime

Telèfon de Sinistres Generali Seguros:

911 123 443

La seua empresa... està segura? Assegure-la en Cajamar Caja Rural.

Garantix una cobertura completa sobre els possibles danys que puga patir la seua empresa, tant en les seues edificacions com en les instal·lacions, la maquinària, el mobiliari i les existències, així com la defensa del seu patrimoni per mitjà de la garantia de responsabilitat civil.

Garanties bàsiques:

  • Incendi, explosió i caiguda de llamps.
  • Defensa jurídica.
  • Riscos extensius: danys meteorològics i vandàlics.
  • Ruptures i desperfectes per aigua.

Garanties optatives:

  • Robatori.
  • Avaria de maquinària.
  • Responsabilitat civil.
  • Mercaderies refrigerades i congelades.
  • Vessament de líquids.
  • Interrupció de l'activitat.

A destacar: les millors cobertures, amb capitals ampliats i primes de mercat molt competitives.

Assegurança Pime contractada amb GENERALI SEGUROS amb algunes o totes les cobertures ressenyades i mediat a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Assegurances Vinculades, S.L.U., CIF B-04428223, Calle Ciudad Financiera, 1 04131 – Almería , inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) amb la clau d'inscripció OV0014, amb pòlissa de responsabilitat civil en vigor, d'acord amb l'article 152, punt 1, lletra G del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents. Consulte en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb què l'Operador de Banca-Assegurances Vinculades manté contracte d'agència.

Més informació (en castellá)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.