Via T. Abona el peatge sense aturar-te

Abona el peatge sense aturar-te

Circule ara per autopista amb Via T
Podrà abonar els tiquets de peatge sense necessitat de detindre's o de baixar del vehicle quan accedisca a una autopista o l'abandone.


Com funciona?


A l'entrar en la via de telepeatge (a una velocitat màxima de 40 km/h) i passar pel carril Via T per a l'abonament, una antena que hi ha instal·lada detectarà el seu dispositiu Via T.

Al ser detectat i entrar en contacte, es fa automàticament la transacció, de manera que la seua Via T emetrà un xiulit ("bip"), que confirmarà el pagament del peatge. Després d'este so, el semàfor passarà a verd i la barrera li permetrà accedir automàticament a la via i prosseguir el seu camí. Posteriorment, els imports dels peatges realitzats li seran carregats en el seu compte de Caixacallosa.


En quin tipus de vehicles pot instal·lar Via T?


Via T pot ser instal·lat i utilitzat en vehicles lleugers i pesats, ja que els dos poden circular per autopistes preparades per al seu ús. No obstant, davant de possibles restriccions (gàlib, remolcs, etc.) accedisca a una via manual i mostre la seua Via T al cobrador.


On puc utilitzar Via T?


Vosté podrà utilitzar Via T en dos tipus de vies, perfectament assenyalades:

Vies exclusives

Són vies reservades amb exclusivitat per a usuaris del sistema de Telepeatge. Per a accedir-hi, és obligatori tindre instal·lada la seua Via T. El senyal de circulació que identifica aquestes vies és circular, i inclou una T majúscula blanca sobre fons blau.


uso uno

Vies mixtes

Són vies en què, a més del pagament amb sistemes de Telepeatge, s'admeten altres formes de pagament (targetes de pagament, diners efectius). El senyal de circulació que la identifica és rectangular, i inclou una T, en color blanc, sobre fons blau.


uso dos

Com s'instal·la Via T?


La instal·lació resulta molt senzilla, ja que, encara que hi ha models diferents de dispositius, en tots els casos es fa de la mateixa manera.

En vehicles lleugers

Ha de col·locar la seua Via T en la part superior central de la lluna frontal del vehicle (darrere de l'espill retrovisor) a 5 centímetres del marc (tal com marca el senyal X del gràfic superior).


instalacion vehiculo

En vehicles pesats

Ha de col·locar la seua Via T en la part inferior central de la lluna frontal del vehicle,a 5 centímetres del marc (tal com marca el senyal X del gràfic superior).


instalacion vehiculo pesado

IMPORTANT!


Si la seua lluna frontal és atèrmica amb capa reflectora, haurà de col·locar Via T en un lloc que permeta un correcte intercanvi d'ones amb l'antena.

Descomptes i facturació


Els titulars de Via T podran informar-se sobre descomptes i facturació que oferixen les empreses concessionàries. A més, disposen d'àmplia informació sobre VIA T en www.viat.es