logo grupo

Compte Estalvi Wefferent

Indicador del risc del Compte d'Estalvi:

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Caixa Rural Torrent està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Depòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per este Fons és de 100.000 euros per depositant


Tu tries.
Quant vols estalviar i en quin moment.

Gaudeix d'un compte sense comissions ni despeses i, a més, retira els teus diners quan els necessites.Aconsegueix un
2,02% TAE
(2,00% TIN)1

Imagen de una chica sonriendo

Fes-te expert en Comptes d'Estalvi, això és tot el que has de saber


És un compte d'estalvi En línia, sense comissions ni despeses, en què reps, mes a mes, els interessos que generen els teus estalvis.

És un compte 100% en línia. Si tens més de 18 anys i ets resident a Espanya podràs fer la contractació des de Banca Electrònica i App Grupo Cajamar. Si no tens aquests canals disponibles, hauràs de contractar-los prèviament en una oficina.

No. Aquest compte només admet estalviar via traspàs o transferència emesa des d'un altre compte de la teua propietat. Aquest compte no admet domiciliar rebuts ni targetes o xecs, ni pot ser un compte de suport per a altres productes com assegurances o compte de valors. Per al teu dia a dia, pots contractar qualsevol dels nostres comptes a la vista en línia o en una oficina.

Sense límit, pots transferir els diners que vulgues al teu compte. Només hauràs de fer un traspàs o una transferència.

Els interessos es liquidaran mes a mes en el mateix compte d'estalvi

Pots retirar tots els teus estalvis o bé una part quan ho necessites, sense penalitzacions. Has de fer un traspàs o una transferència a un altre compte de la teua propietat.Contracta el teu Compte Estalvi Wefferent a través de Banca Electrònica o App Grupo Cajamar.
(1)Tipus d'interés nominal anual 2,00% (TAE: 2,02%). Exemple representatiu del producte calculat a 365 dies , suposant un saldo mitjà de 2.000 €, 2,02% TAE (2,00% TIN), durant un període de 12 mesos (considerant 365 dies) amb liquidació d'interessos mensual. Al final del període, el client rep uns interessos bruts de 40 € / interessos nets de 32,40 €. La liquidació del compte s'efectuarà mitjançant la determinació del saldo mitjà creditor. Per fer-ho, s'utilitzarà el criteri de data valor, considerant el conjunt de saldos creditors mantinguts en el període que cal liquidar.