Dades identificatives

DADES GENERALS

Caja Rural de Villar, S. Coop. de Crèdit V. Domicili social:C/ Las Cruces, 33, 46170 - Villar del Arzobispo (Valencia), telèfon 96 164 60 34; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 7806, Libre 5102, Foli 222, Full V-30.552., Inscrp.:1r.

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-319.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caja Rural de Villar, S. Coop. de Crèdit V. és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3152.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-46043816