logo grupo

Finançament d'importació

Per a contractar un finançament, és requisit indispensable que mantingues una Línia de Comerç Exterior amb nosaltres.

Els productes d'importació que són susceptibles de ser finançats són:

 • Finançament d'una transferència a l'estranger.
   Hi ha dos possibilitats:
  • Per mitjà de Banca Electrònica: còmodament des del teu ordinador podràs gravar les dades de la transferència i del finançament.
  • A través de l'oficina: has de fer seguir a la teua oficina les instruccions de la transferència i del finançament perquè tramite la sol·licitud.
 • Finançament d'una remesa d'importació o d'un crèdit documentari d'importació:
  • L'oficina posarà a la teua disposició un model que has de firmar indicant les condicions del finançament. Este model ha d'acompanyar la carta d'acceptació de la remesa o la carta de justificant de recepció o alçament de discrepàncies del crèdit documentari.
   Estos dos documents, model i carta, hauràs de firmar-los perquè l'oficina tramite la sol·licitud corresponent. Si el venciment del pagament del crèdit documentari o de la remesa fóra diferit, hauràs de fer-nos arribar la sol·licitud de finançament amb un mínim de dos dies hàbils abans del venciment.

Recorda que, si decidixes finançar en divisa no euro, podràs contractar una assegurança de canvi per a aplicar al venciment, tenint en compte que el 10% del contravalor de l'assegurança consumix disponible de la teua Línia de Comerç Exterior. D'esta manera eliminaries la incertesa quant al tipus de canvi.