logo grupo

Emissió de Garanties Internacionals

Per a emetre una Garantia Internacional, cal comptar amb una Línia de Comerç Exterior formalitzada.

Per a sol·licitar-ne l'emissió, hauràs d'aportar el següent:

  • Model de sol·licitud d'emissió de Garantia Internacional: te'l facilitarà la teua oficina i hi hauràs d'indicar totes les dades necessàries per a l'emissió, com per exemple l'import, el venciment, el tipus de garantia, etc.
  • Còpia del contracte o factura proforma objecte de la garantia.
  • La nostra entitat disposa de basats en les recomanacions de la Cambra de Comerç Internacional. Si no indiques el contrari, nosaltres utilitzarem el text estàndard per a emetre la garantia.
    Si el beneficiari de l'aval exigix un text determinat, has de fer-nos-el seguir perquè estudiem si és possible emetre l'aval en els termes sol·licitats.

Per a sol·licitar una modificació d'una garantia ja emesa, has de remetre a la teua oficina una carta firmada on indiques les modificacions que cal realitzar, fent menció a la referència de la garantia que vullgues esmenar.