Termes i condicions del servei de personalització de targetes

Cargando...

Per a servici de personalització de targetes

El sol·licitant declara, consent, garanteix i respon enfront de Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó, Coop. de Crèdit V. (en endavant, Caixa Sant Vicent) que:

En cas que la imatge facilitada pel client per incorporar-la a la seva targeta personalitzada contingui dades de caràcter personal, de conformitat amb la normativa vigent d’aplicació en la matèria, el client queda informat de la incorporació d’aquestes als fitxers de titularitat de Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó, Coop. de Crèdit V., amb domicili en Plaza del Centro, 4, 12600 La Vall d'Uixó (Castellón) (en endavant, "Caixa Sant Vicent"), i presta el seu consentiment per al tractament per part d’aquesta amb la finalitat de personalitzar la seva targeta.

Caixa Sant Vicent li garanteix l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sempre segons els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita dirigida per correu postal ordinari a Caixa Sant Vicent - Protecció de Dades - Apartat de Correus 250 - 04080, o mitjançant missatge electrònic a protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com

Cedeix i atorga el seu consentiment exprés per a la utilització, el tractament i la conservació de les imatges sobre persones, objectes o composicions per part de Caixa Sant Vicent a fi de personalitzar mitjançant aquestes imatges les respectives targetes de crèdit, dèbit o qualsevol altre servei bancari que pogués ser susceptible de personalització, així com les renovacions.

En cas que les dades de caràcter personal esmentades es refereixin a altres persones distintes del client, aquest ha d’informar-los, amb caràcter previ a la seva sol·licitud de personalització de la targeta, de les condicions contingudes aquí i demanar el seu consentiment per al tractament esmentat.

El client mantindrà indemne Caixa Sant Vicent per qualsevol dany o perjudici que resulti de la falta d’obtenció o acreditació del consentiment esmentat, així com l’empresa Cosecal SA (en endavant Cosecal), encarregada del servei de personalització i tractament d’imatges per a la posterior incorporació als respectius instruments de pagament o altres serveis. En aquest sentit, el sol·licitant coneix i ha estat expressament advertit que l’empresa Cosecal té accés a les imatges amb el control del compliment de les directrius d’imatge requerides per Cosecal (normes d’ús d’imatges).

  • Garanteix a Caixa Sant Vicent que l’ús de les imatges per part de Cosecal no infringeix els drets de qualsevol altra persona, inclosos els drets de propietat intel·lectual de qualsevol mena sobre la imatge.
  • Concedeix llicència per part seva i per part dels propietaris de la imatge o protagonistes a favor de Caixa Sant Vicent i Cosecal, de manera perpètua, intransferible, irrevocable, no exclusiva, gratuïta i d’àmbit mundial per a la utilització de la imatge i de les dades personals, a fi de preparar el disseny de la imatge i la personalització de les targetes o serveis bancaris.
  • Consent (o ha obtingut el consentiment del propietari de la imatge) que Caixa Sant Vicent i Cosecal facin la captura, modificació, còpia, reproducció, utilització i conservació de la imatge.
  • Ha llegit i ha entès les directrius d’imatge "Normes d’ús d’imatges" i únicament farà servir imatges que les compleixin.
  • Accepta que Caixa Sant Vicent o Cosecal es reserven el dret de no acceptar o usar qualsevol imatge que subministri el sol·licitant.
  • Caja Rural queda autoritzada per poder exigir en qualsevol moment l’acreditació dels consentiments i la resta de condicions manifestades en la present declaració i compromís.
  • Garanteix que, d’acord amb el que coneix i és conscient, la imatge no conté cap virus informàtic.