logo grupo

Informació en matèria de sostenibilitat

  • Informació Relativa a Sostenibilitat(en castellá) (PDF 181,24 KB.)
  • Declaració relativa a les principals incidències adverses de les decisions d'inversió sobre els factors de sostenibilitat(en castellá) (PDF 916,51 KB.)
  • No consideració de les incidències adverses de l'assessorament en matèria d'inversió sobre els factors de sostenibilitat.
    El GCC, en l'exercici de l'assessorament financer, està subjecte al compliment del Reglament 2019/2088, en concret l'article 4. Aquest Reglament es complementa amb les directrius del Reglament Delegat 2022/1288, que recull el format i contingut de les obligacions de divulgació. En aquest sentit, els assessors financers en matèria d'inversió han d'informar i publicar a la web la consideració de les incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat. Actualment, el GCC no té en consideració les incidències adverses de les decisions d'inversió sobre factors de sostenibilitat, ja que no considera en les seves recomanacions d'inversió productes que es puguen definir com a sostenibles; els objectius de gestió no estan vinculats a índexs de referència sostenible o tenen un objectiu de sostenibilitat declarat en la seua documentació sobre política d'inversió. No obstant això, el GCC es compromet a continuar treballant i a incorporar la informació de les incidències adverses en el procés d'assessorament com més prompte possible.