logo grupo

Nota legal

DADES GENERALS

Caixa Rural Sant Isidre de Vilafamés, S. Coop. de Crèdit V. Domicili social: Avenida Barceló, 6, 12192 - Vilafamés (Castellón), telèfon: 96 432 90 27; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, Tom: 870, Llibre: 437, Secció: 8, Foli: 22, Full CS-1969, Inscrip.:41r.

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-7.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Sant Isidre de Vilafamés, S. Coop. de Crèdit V. és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3165.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F- 12013215

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres, pot fer-ho telefonant al número +34 950 21 01 91 o a través de l'adreça electrònica caixaruralvilafames@grupocooperativocajamar.es.

Caixa Rural Vilafamés, a través de les seues pàgines web, oferix continguts relacionats amb la seua activitat, productes i servicis, els quals són merament informatius.

L'operativa bancària, que pot fer-se a través de la web de Caixa Rural Vilafamés, es regirà pels contractes formalitzats a este efecte.

Caixa Rural Vilafamés no es responsabilitza dels productes, continguts i servicis d'altres webs que puguen enllaçar-se, directament o indirectament, a través del web de Caixa Rural Vilafamés.

Caixa Rural Vilafamés es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del seu web quan ho estime oportú, i no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que pogueren sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica.

Caixa Rural Vilafamés, excepte autorització per escrit, prohibix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que puga realitzar-se amb els continguts de les seues pàgines web.