logo grupo

Accessibilitat

Definició

L'accessibilitat és el grau amb què totes les persones poden utilitzar, visitar o accedir a una cosa, independentment de les seues capacitats tècniques o físiques.

L'accessibilitat aplicada al contingut d'Internet s'anomena accessibilitat web. En el Web, el W3C ha desenvolupat directrius o pautes específiques per a permetre i garantir este tipus d'accessibilitat. El grup de treball dins del W3C que s'encarrega de fomentar-la és el WAI.

L'accessibilitat web, o de la interfície, indica la capacitat d'accés al Web i als seus continguts per part de totes les persones, independentment de la discapacitat (física, intel·lectual o tècnica) que patisquen o de les que deriven del context d'ús (tecnològiques o ambientals).

L'accessibilitat web en Caixa Rural Vilafamés

Caixa Rural Vilafamés ha dissenyat el seu nou web perquè siga accessible a tot tipus de persones, i per això s'ha tingut en compte el següent:

 • Navegació mitjançant el teclat
 • Interpretació de recursos gràfics
 • Interpretació de taules
 • Versió imprimible
 • Versió per a navegadors de mòbil
 • Navegació en dispositius que no admeten CSS, JavaScript, connectors (plugins)

Tecles d'accés

En el web s'han definit accessos de teclat a cada secció. La combinació de tecles per a l'accés a les seccions principals dependrà del dispositiu i la plataforma d'accés al web. Un dels casos més habituals són la combinació de tecles [alt]+[tecla d'accés o ctrl]+[tecla d'accés].
La forma d'accedir a les dreceres de teclat varia en funció del navegador que es s'utilitze.

Atalls de teclat en els diferents navegadors
Navegador Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + accesskey - -
Chrome [Alt] + accesskey [Alt] + accesskey [Control] [Alt] + accesskey
Firefox [Alt][Shift] + accesskey [Alt][Shift] + accesskey [Control][Alt] + accesskey
Safari [Alt][Shift] + accesskey - [Control][Alt] + accesskey
Opera
 • Opera 15 o recents: [Alt] + accesskey
 • Opera 12.1 o versions inferiors: [Shift] [Esc] + accesskey

En la llista següent es mostren les tecles d'accés entre parèntesis i, al costat, l'apartat al qual permeten accedir.

 • Accessibilitat
  • ( s ) Botar navegació i anar al contingut
  • ( 0 ) Accessibilitat
  • ( 1 ) Inici
  • ( 2 ) Sala de premsa
  • ( 3 ) Mapa web
  • ( 4 ) Buscador
  • ( 5 ) Accés a la banca electrònica
  • ( 6 ) Ajuda - Tu Caja Responde
  • ( 7 ) Atenció al client
  • ( 8 ) Avís legal
  • ( 9 ) Formulari de consulta
  • ( o ) Busca d'oficines
  • ( c ) Busca de caixers

Tecnologia aplicada

 • Icona de conformitat amb el grau Triple-A, de les directrius daccessibilitat per al contingut Web 1.0 del W3C-WAI Compliment de les normes WCAG del W3C. Pautes de contingut accessible a Web 1.0.
 • Vés a accessibilitat W3C-CSS La presentació es basa en la recomanació del W3C sobre els CSS2.
 • Valid XHTML 1.0 Transitional S'ha utilitzat l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions xHTML 1.0 Transitional.