logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural Sant Isidre de Vilafamés, S. Coop. de Crèdit V. Domicili social: Avenida Barceló, 6, 12192 - Vilafamés (Castellón), telèfon: 96 432 90 27; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, Tom: 870, Llibre: 437, Secció: 8, Foli: 22, Full CS-1969, Inscrip.:41r.

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-7.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Sant Isidre de Vilafamés, S. Coop. de Crèdit V. és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3165.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F- 12013215