logo grupo

Assegurança de caça i pesca

Assegurances de caça i pesca que es preocupen per tu.

Cobreix la responsabilitat civil dels danys corporals i materials causats a terceres persones durant la pràctica de la caça amb armes i la pesca esportiva des de terra ferma.


Perro

Adaptats a les teues necessitats i a les del teu col·lectiu.

Premio

Àmplia cobertura i seguretat per a tu i per a tercers.

Defensa

Defensa jurídica, fiances civils i assistència sanitària.


Selecciona la teua assegurança de caça i pesca


La contractació d'una assegurança d’RC Caçador, és obligatòria per a tramitar una llicència de caça.

Cobertura Cajamar RESPONSABILITAT CIVIL BÀSICA

Danys corporals causats a terceres persones (assegurança RC de subscripció obligatòria): fins a 90.152 €
Defensa jurídica: fins a 3.000 €
Fiances civils: fins a 3.000 €

Contractant la modalitat BÀSICA+ ACCIDENTS, l’assegurança compleix el marc legislatiu exigit per a totes les comunitats autònomes.

Cobertura Cajamar RESPONSABILITAT CIVIL BÀSICA + ACCIDENTS

Danys corporals causats a terceres persones (assegurança RC de subscripció obligatòria): fins a 90.152 €
Defensa jurídica: fins a 3.000 €
Fiances civils: fins a 3.000 €
Mort o invalidesa permanent: 15.000 €
Assistència sanitària: fins a 300 €

És la millor manera de practicar la caça i la pesca amb seguretat i totes les garanties legals. Amb possibilitat d'incloure garanties complementàries.

Cobertura Cajamar RESPONSABILITAT CIVIL COMPLETA

Danys corporals causats a terceres persones (assegurança RC de subscripció obligatòria): fins a 90.152 €
Defensa jurídica: fins a 3.000 €
Fiances civils: fins a 3.000 €
RResponsabilitat Civil Complementària (límit addicional per a danys materials i personals): fins a 90.000 €
Responsabilitat Civil de l'assegurat pels danys personals, materials i perjudicis consecutius causats a tercers en ocasió de l'acció de pescar, o durant el desplaçament al lloc de la pesca: fins a 90.000 €

Responsabilitat Civil de l'assegurat pels danys personals, materials i perjudicis consecutius causats a tercers o durant el desplaçament.

Cobertura Cajamar RESPONSABILITAT CIVIL VIP

Danys corporals causats a terceres persones (assegurança RC de subscripció obligatòria): fins a 90.152 €
Defensa jurídica: fins a 3.000 €
Fiances civils: fins a 3.000 €
Mort o invalidesa permanent: 30.000 €
Assistència sanitària: fins a 600 €
Responsabilitat Civil Complementària (límit addicional per a danys materials i personals): fins a 210.000 €
Responsabilitat Civil de l'assegurat pels danys personals, materials i perjudicis consecutius causats a tercers en ocasió de l'acció de pescar, o durant el desplaçament al lloc de la pesca: fins a 210.000 €
Promo Club Seguros

Estalvia fins al 30 % * en les teues pòlisses amb la bonificació del nostre Club de les Assegurances

  • Pagaments mes a mes sense cost, 0% TAE**
  • I fins al 30 %* de bonificació.

Aconsegueix fins al 30 %* de bonificació el primer any, tenint 8 o més pòlisses contractades (almenys una ha de ser nova).
Contracta les assegurances de la teua família (parella, cònjuge, fills i persones grans) i paga-les tranquil·lament en quotes mensuals **.

Anar a Club Assegurances

Preguntes Freqüents sobre Assegurances de Caça i Pesca.

, per a poder practicar la caça cal tenir una assegurança de Responsabilitat Civil, a més de la corresponent llicència de caça tramitada per la Comunitat Autònoma. Et recomanem portar sempre amb tu aquesta documentació.

En algunes Comunitats Autònomes és obligatori tenir una assegurança de Responsabilitat Civil per a poder practicar la pesca.

, en cas d'accident personal del caçador, per la contractació optativa d'Accidents propis del caçador o pescador, es garanteixen els danys personals per mort o invalidesa absoluta i permanent de l'assegurat i les despeses d'assistència sanitària al mateix assegurat.

No, amb la nostra assegurança de Responsabilitat Civil de caça i pesca, tens protecció en totes dues modalitats de pràctica esportiva, independentment de si practiques una, o totes dues alhora.

Coneix totes les nostres assegurances

i descobreix què és la tranquil·litat

Anar a Assegurances Cajamar
Seguros


Gestiona totes les teues assegurances siguis on siguis des de la teva App o Banca Electrònica.

Les meves Assegurances, et permet accedir a tota la informació de les teues assegurances contractades de manera còmoda i intuïtiva, des del teu mòbil o ordinador.

Accedir a les Meues Assegurances (en castellá)


Servicios financieros 

MIS SEGUROS | Todos tus seguros en la palma de tu mano (en castellá)

Desde la Banca Electrónica y APP de Grupo Cajamar tienes acceso a MIS SEGUROS. Un lugar donde puedes acceder a toda la información de...
Servicios financieros 

MIS SEGUROS | ¿Cómo abrir un siniestro? (en castellá)

Desde la Banca Electrónica y APP de Grupo Cajamar tienes acceso a MIS SEGUROS. Un lugar donde puedes acceder a toda la información de...
Servicios financieros 

MIS SEGUROS | Solicitar asistencia en carretera (en castellá)

Desde la Banca Electrónica y APP de Grupo Cajamar tienes acceso a MIS SEGUROS. Un lugar donde puedes acceder a toda la información de...

*Fins a 30 % de bonificació sobre la prima neta de cada assegurança, en funció del nombre d'assegurances vinculades al Club i amb un màxim de 1.200 euros per soci del Club/contracte. Per a tenir dret a la bonificació, la prima neta de cada assegurança ha de ser superior o inferior a 150 € anuals (excepte l’assegurança comerç i assegurança d'hivernacle, que té una prima neta mínima de 350 €). La bonificació màxima del 30 % s’obtindrà tenint 8 o més pòlisses contractades (almenys una ha de ser nova). Els percentatges de bonificació econòmica seran els següents, Nre. pòlisses majors prima mínima - % Bonificació: 2 pòlisses – 3 % bonificació, 3 pòlisses – 5 % bonificació, 4 pòlisses – 8 % bonificació, 5 pòlisses – 11 % bonificació, 6 o 7 pòlisses – 15 % bonificació, 8 o més pòlisses 30 % bonificació. Al Club de les Assegurances també es podran incloure les assegurances la prima neta anual de les quals no arribe als 150 €/any. Si bé aquestes no computaran a l'efecte de bonificació econòmica, sí que entrarien en el global a finançar en còmodes mensualitats sense cost. La bonificació al compte corrent vinculat al Club s'aplicarà en el moment de l'ingrés de la pòlissa (amb dret a bonificació) al Club. Per a obtenir la bonificació, la permanència mínima serà de 36 mesos. Les pòlisses d'assegurances susceptibles d'entrar al CLUB són les següents: Assegurança Cajamar Llar / Llar Modular, Assegurança Cajamar Vida (Familiar/Elit), Assegurança Cajamar Vida Finançament/Hipotecari, Assegurança Cajamar Decessos anual renovable, Assegurança Cajamar Accidents (Modular, Flexible, En línia), Assegurança Cajamar Caça i Pesca, Assegurança Cajamar comerç / Comerç Modular, Assegurança Auto, Assegurança Cajamar ILT, Assegurança Cajamar d'Hivernacle. Fiscalitat segons legislació vigent. Consulta tota la informació sobre el "Club Assegurances" i les condicions del contracte en oficines de les entitats del Grupo Cooperativo Cajamar i a www.grupocooperativocajamar.es. Finançament sense cost, subjecte a les condicions i concessió de riscos de l'entitat.

(**)Exemple de client que unifica les seues assegurances: Assegurança de Llar 225 €/any i Assegurança de Llar 270 €/any. TIN 0,00 %. TAE 0,00 % per a un import de 1.055,00 € i un termini de 12 mesos, quota mensual 87,92 €, quota final 87,88 € i amb un import total carregat de 1.055,00 €. Quotes mensuals. Quotes mensuals. Preu d'adquisició al comptat i preu total a terminis, tots dos de 1.055,00 €.

Assegurances de responsabilitat civil del caçador i pescador comercialitzats per Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros. CIF.A-04653556 i altres assegurances que formen part del club assegurances per Generali España, S.A., de Seguros y Reaseguros, CIF-A28007268 i Cajamar Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. CIF. A-04465555. Mediats a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B-04428223, Calle Ciudad Financiera, 1 04131 – Almería, inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) amb la clau d'inscripció OV0014, amb pòlissa de responsabilitat civil en vigor, conforme a l'art. 152, punt 1, lletra G del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents. Consultar les asseguradores amb què l'Operador de Banca-Seguros Vinculado manté contracte d'agència. Consulta el resum de condicions del Club de les Assegurances(en castellá) (PDF 760,46 KB.).