logo grupo

Assegurança de caça i pesca

Necessites garanties durant l'exercici de la caça i la pesca?

La nostra assegurança de responsabilitat civil del caçador i pescador cobrix danys corporals i materials causats a terceres persones durant la caça amb armes i la pesca esportiva amb canya des de terra ferma.
Assegurança de caça i pesca


Sabies que les assegurances de RC del caçador i pescador...

  • Permeten complir la legislació vigent, que exigix una assegurança de Responsabilitat Civil de subscripció obligatòria?
  • Cobrixen els danys corporals causats a terceres persones?
  • Cobrixen els accidents propis del caçador/pescador amb garantia de mort o invalidesa permanent?
  • Oferixen assistència sanitària per accidents ocorreguts durant l'exercici de la caça o pesca?
  • Costen molt poc i solucionen molt?
Així i tot, hi ha molts mites...

Mites Respostes
"És massa car per al que cobrix". És la millor forma de practicar la caça i la pesca amb seguretat i totes les garanties legals. Amb la possibilitat d'incloure garanties complementàries.
"Esta assegurança no em cobrix en tot Espanya". Contractant la modalitat BÀSICA+ ACCIDENTS i la VIP, l’assegurança complix el marc legislatiu exigit per a totes les comunitats autònomes... Les modalitats BÀSICA i COMPLETA, complixen la normativa en totes les comunitats autònomes, excepte a la Regió de Múrcia i a Catalunya.
"No necessito una assegurança. Només aniré a caçar dos o tres vegades l'any". La contractació d'una assegurança de RC Caçador és obligatòria per a la tramitació d'una llicència de caça.

Consulta’n a continuació les garanties


Garanties Modalitats
BÀSICA BÀSICA + ACCIDENTS COMPLETA VIP
Danys corporals
Causats a terceres persones (assegurança RC de subscripció obligatòria)
fins a 90.152 € fins a 90.152 € fins a 90.152 € fins a 90.152 €
Defensa jurídica
fins a 3.000 € fins a 3.000 € fins a 3.000 € fins a 3.000 €
Fiances civils
fins a 12.000 € fins a 12.000 € fins a 12.000 € fins a 12.000 €
Accidents propis del caçador/pescador
Mort o invalidesa permanent 15.000 € 30.000 €
Assistència sanitària fins a 300 € fins a 600 €
Responsabilitat Civil
Responsabilitat Civil Complementària (límit addicional per a danys materials i personals) fins a 90.000 € fins a 210.000 €
Responsabilitat Civil de l'assegurat pels danys personals, materials i perjuís consecutius causats a tercers amb motiu de l'acció de pescar, o durant el desplaçament al lloc de la pesca.

Telèfon de Sinistres Cajamar Assegurances Generals:

911 697 470

Assegurança de caça i pesca contractada amb Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y reaseguros i mediat a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Assegurances Vinculades, S.L.U., CIF B-04428223, , inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) amb la clau d'inscripció OV0014, amb pòlissa de responsabilitat civil en vigor, d'acord amb l'article 152, punt 1, lletra G del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents. Consulte en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb què l'Operador de Banca-Assegurances Vinculades manté contracte d'agència.

Més informació (en castellá)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.