logo grupo

Sobre Caixa Rural Almenara


Caixa Almenara és una entitat de crèdit cooperatiu de caràcter local l'origen de la qual es remunta a 1935. Al llarg dels anys, la seua activitat creditícia s'ha caracteritzat per donar resposta a les necessitats de finançament de les famílies, dels treballadors autònoms i de l'activitat comercial i econòmica de la localitat, així com per col·laborar en el desenvolupament del medi rural del seu terme municipal.

En este web trobarà informació sobre la nostra activitat, productes i servicis financers, òrgans de govern i direcció, magnituds de negoci i resultats financers, xarxa d'oficines i caixers, així com notícies de les iniciatives socials que duem a terme en el nostre àmbit territorial d'actuació.

Caixa Almenara està integrada en el Grupo Cooperativo Cajamar, primer grup financer cooperatiu d'Espanya.

Dades de l'entitat

  • President: Sr. Juan Miguel Campos Fuster
  • Vicepresident: Sra. Noelia Fenollosa Redondo
  • Directora General: Sra. María José Sales Montesinos
  • Domicili Social:
    Calle Dr. Berenguer, 4 - 12590 Almenara (Castelló)
  • Telèfon:
    962610054