logo grupo

Història

Caixa Rural Altea té el seu origen en la Secció de Crèdit de la Cooperativa Agrícola d'Altea, que va ser fundada en 1965. Tres anys després, el 30 de gener de 1968, es va transformar en Cooperativa de Crèdit, amb la denominació social de Cooperativa de Crèdit d'Altea, Societat Cooperativa Limitada, tenint com a objecte social l'atenció a les necessitats financeres dels seus socis per mitjà de l'exercici de les activitats pròpies de les entitats de crèdit, realitzant les operacions actives, passives i de servicis que constituïxen l'activitat bancària, amb atenció preferent a l'àmbit rural. Més avant, l'Assemblea General de 21 de juny de 1998 va aprovar el canvi de denominació social pel de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana.

caixaltea oficina

Des de la seua creació, en Caixa Rural Altea mantenim una forta implicació social en la comarca de la Marina, com una de les principals entitats financeres de la zona i destinant gran part dels nostres beneficis a iniciatives i activitats socials.

El nostre equip humà, i la confiança dels nostres socis i clients, constituïxen el major dels nostres patrimonis. Això ens permet ser una entitat sòlida i solvent, rendible i competitiva, en la qual sempre trobarà una mà amiga, ja que creiem fermament que la millor manera de tindre amics és estant al seu costat.

Caixa Rural d'Altea està integrada en el Grupo Cooperativo Cajamar, primer grup financer cooperatiu d'Espanya