logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. De Crèdit V. Domicili social:C/ Cova Santa, 11, 12526 - La Vilavella (Castellón) , telèfon 96 467 80 00; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, Tom 584, Llibre 151, Foli 191, Full CS-4179

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-6.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. De Crèdit V. és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3160.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-12013231