logo grupo

Nota legal

Caixa de Crèdit de Petrer, Caixa Rural, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Domicili Social: C/ Sant Bartolomé, 2; C.P. 03610 Petrer (Alacant), telèfon 966952780, adreça de correu electrònic: caixapetrer@grupocooperativocajamar.es. Inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, Tom 1.240, foli 72, fulla núm. A-3766. Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb el número CV-18-A. Caixa de Crèdit de Petrer, Caixa Rural, Cooperativa de Crèdit Valenciana és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el Codi d'Entitat Bancària núm. 3029. Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances. CIF és F-03014982.

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres, pot fer-ho telefonant al número +34 950 21 01 91 o a través de l'adreça electrònica caixapetrer@grupocooperativocajamar.es.

Caixapetrer, a través de les seues pàgines web, oferix continguts relacionats amb la seua activitat, productes i servicis, els quals són merament informatius.

L'operativa bancària, que pot fer-se a través de la web de Caixapetrer, es regirà pels contractes formalitzats a este efecte.

Caixapetrer no es responsabilitza dels productes, continguts i servicis d'altres webs que puguen enllaçar-se, directament o indirectament, a través del web de Caixapetrer.

Caixapetrer es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del seu web quan ho estime oportú, i no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que pogueren sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica.

Caixapetrer, excepte autorització per escrit, prohibix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que puga realitzar-se amb els continguts de les seues pàgines web.