logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Domicili social: Placeta del Convent, nº 2 03590 - ALTEA (Alacant), telèfon 96 584 15 00; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, T. 1701, F.50, Full A-26807, 1r.

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-81.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3045.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-03027901