Préstecs de tresoreria i circulant

Cargando...

Liquiditat per l'empresa o al negoci planificant-ne, de forma adequada, la devolució sense estirar més el braç que la mànega en les seues finances.

  • Import màxim: fins al 100% de les necessitats.
  • Termini màxim: 24 mesos.
  • Tipus d'interés: a triar, fix o variable, però, en qualsevol cas, igual que les comissions, es negocien a través de les nostres oficines.
  • Comissions: es negocien a través de les nostres oficines.
  • Forma de pagament: mensual, trimestral, semestral o anual. Quota fixa de capital i d'interessos.
  • Garanties: personals, hipotecàries, mixtes o amb aval de societats de garantia recíproca.

A destacar: l'adequació i la planificació dels pagaments.