Assegurança de pèrdua d'equipatge

Cargando...

OBJECTE D'ASSEGURANÇA:

Es garantixen els equipatges degudament facturats, que pertanyen als titulars de la targeta, sempre que l'import del bitllet o passatge del viatge que realitze l'haja pagat amb l'esmentada targeta.

Es considerarà equipatge extraviat quan no aparega en 48 hores.

ÀMBIT DE L'ASSEGURANÇA:

Des del moment en el que els equipatges es troben en poder de l'empresa encarregada del transport fins a la seva entrega al punt de destinació, en viatges duts a terme per qualsevol part del món.

RISCOS GARANTITS:

 • VIA MARÍTIMA: Es garanteixen únicament i exclusivament els següents riscos: 
  • Pèrdua total, vontribució a l'avaria comuna o  grossa i despeses de salvament.
  • Pèrdua o manca d'entrega en paquets complets.
 • VIA TERRESTRE O AÈRIA: Es garantix únicament i exclusivament la pèrdua total dels equipatges a conseqüència de qualsevol accident del mitjà de transport, així com la pèrdua o falta d'entrega de paquets complets.

CAPITALS ASSEGURATS:

Capital màxim assegurat per paquet o equipatge complet: 600,00 euros.

TRÀMITS EN CAS DE SINISTRE:

S'haurà d'aportar a la Companyia Asseguradora la següent documentació següent:

 • Còpia segellada de la reclamació efectuada a l'empresa portadora.
 • Original de la resposta rebuda de l'esmentada empresa.
 • Fotocòpia de la factura de pagament del bitllet o passatge a través de la targeta.
 • Fotocòpia del talonari de facturació de l'equipatge.
 • Fotocòpia del full del Llibre de Família on figure l'acta de matrimoni, en els casos en queè la persona afectada siga el cònjuge del titular de la targeta.
Si necessita més informació, pot adreçar-se a qualsevol Oficina Caixa Sant Vicent o telefonar a Atenció al Client +34 950 21 01 91.