logo grupo

Remeses d'exportació

Si hi ha una certa confiança amb el teu client i vols accedir a un mitjà de cobrament més econòmic que un Crèdit Documentari, pots enviar els documents en gestió de cobrament, és a dir, instrumentar el cobrament a través d'una Remesa d'Exportació.

La remesa és un mitjà de pagament consistent en l'enviament de documents per a la seua gestió de cobrament. Si es presenten documents financers, es denomina "remesa simple", i si la remesa està composta per documents comercials, es denomina "remesa documentària".

Pots gestionar el cobrament de les teues remeses simples pagadores a França i als Estats Units per mitjà de:

 • França: El cobrament es pot gestionar per mitjà d'una remesa electrònica a través del sistema LCR (Letter de Change Relevé) que ens oferix el nostre corresponsal Société Générale. Este tipus de remeses només admeten el cobrament de lletres o pagarés en euros.
 • Estats Units: Quan el mitjà de cobrament és un xec en dòlar USA, pots gestionar-lo a través del servici Final Credit Service que ens oferix el nostre corresponsal Wells Fargo.

Hem de tindre en compte:

 • És molt aconsellable que tota remesa s'aculla a les Regles Uniformes per a les Remeses (publicació 522) publicades per la Cambra de Comerç Internacional. Són normes acceptades internacionalment i que hem de conéixer.
 • Una remesa no garantix el pagament: si el pagament és diferit, l'importador podrà retirar la documentació i, arribat el venciment, no efectuar el pagament, si bé és cert que, si el pagament és a la vista, si no envia els fons no podrà tindre accés a la documentació i es tornarien impagats.

Guia d'operativitat

Si vols gestionar el cobrament dels documents relatius a l'exportació, has de presentar els originals en la teua oficina de Caixa Rural Xilxes, acompanyant-los d'una carta d'instruccions on ens indiques:

 • Nom i adreça del teu client.
 • Nom i codi Swift del banc del teu client.
 • Import, moneda i venciment.
 • Instruccions d'entrega de documents contra pagament o contra acceptació.
 • Instruccions de protest.
 • En el cas que vullgues gestionar el cobrament d'una lletra o pagaré pagadors a França, si desitges gestionar el cobrament a través de remesa electrònica.
 • En el cas que vullgues gestionar el cobrament d'un xec en dòlar USA pagador als Estats Units, si desitges gestionar el cobrament a través del sistema Final Credit Service.

Esta documentació serà enviada tan prompte com siga possible per a obtindre el cobrament en la data acordada.

Una vegada rebut el cobrament, serà abonat en el teu compte.

Si necessites o Finançar el cobrament de la teua exportació, hauràs de comptar amb una Línia de Comerç Exterior i omplir un model que et facilitaran en la teua oficina de Caixa Rural Xilxes.

Vull saber més

Coneix este producte en profunditat